วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

รายงานการประชุมกรรมการ IM

ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2555
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2555
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2555
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555
ปีงบประมาณ 2554
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2554
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2554
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2554
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2554
  • ครั้งที่ 5 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2554
  • ครั้งที่ 6 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2554
  • ครั้งที่ 7 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2554