วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

:: การใช้สัญลักษณ์ รหัส คำย่อทางการแพทย์ต่างๆที่ใช้ภายในรพร.ด่านซ้าย

คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลที่เรียกกันทั่วไป


 • ER ย่อมาจาก EMERGENCY ROOM ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • OR ย่อมาจาก OPERATING ROOM ห้องผ่าตัด
 • LR  ย่อมาจาก LABOR ROOM ห้องคลอด
 • OPD  ย่อมาจาก OUTPATIENT DEPARTMENT แผนกผู้ป่วยนอก
 • MED  ย่อมาจาก MEDICINE อายุรกรรม(การรักษาด้วยยา)
 • PED ย่อมาจาก PEDIATRIC กุมารเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะเด็ก)
 • SUR  ย่อมาจาก SURGICAL ศัลยกรรม(การรักษาด้วยการผ่าตัด)
 • ORTHO ย่อมาจาก ORTHOPEDIC ศํลยกรรมกระดูก(การรักษาโรคกระดูกด้วยยาหรือการผ่าตัด)
 • OB-GYN ย่อมาจาก OBSTRETIC GYNECOLOGY สูติ-นรีเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะสตรีและการตั้งครรภ์)
 • ANC  ย่อมาจาก Ante natal care การดูแลก่อนคลอด
 • IPD  ย่อมาจาก INPATIENT DEPARTMENT แผนกรักษาผู้ป่วยใน
 • PT ย่อมาจาก PHYSICAL THERAPY แผนกกายภาพบำบัดและฟื้นฟู
 • LAB ย่อมาจาก LABORATORY แผนกห้องปฏิบัติการ

คำย่อที่ใช้ในการบันทึกทั่วๆไป

 • CC ย่อมาจาก Chief Complaint ประวัติสำคัญที่มารพ.
 • PI ย่อมาจาก Present illness ประวัติปัจจุบัน
 • PH ย่อมาจาก Past history ประวัติอดีต
 • U/D ย่อมาจาก Underlying disease โรคประจำตัว
 • PE ย่อมาจาก Physical Examination การตรวจร่างกาย
 • BP ย่อมาจาก Blood Pressure ความดันโลหิต
 • PR ย่อมาจาก Pulse Rate อัตราชีพจร
 • RR ย่อมาจาก Respiratory Rate อัตราการหายใจ
 • T ย่อมาจาก Temperature อุณหภูมิ
 • BW ย่อมาจาก Body Weight น้ำหนัก
 • HT ย่อมาจาก Height ส่วนสูง
 • GA ย่อมาจาก General Appearance ลักษณะภายนอกทั่วไป
 • HEENT ย่อมาจาก Head Ear Eye Nose Throat ศรีษะ หู ตา จมูก คอ
 • Abd ย่อมาจาก Abdomen ช่องท้อง
 • Ext ย่อมาจาก Extremity ระยางค์(แขน ขา)
 • IMP ย่อมาจาก Impression การวินิจฉัยแรกรับ
 • Dx ย่อมาจาก Diagnosis การวินิจฉัยโรค
 • Ddx ย่อมาจาก Differential Diagnosis การวินิจฉัยแยกโรค
 • Rx,Px ย่อมาจาก Medical Prescribtion อกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้
 • Tx ย่อมาจาก Treatment การรักษา
 • IVF ย่อมาจาก Intravenous Fluid สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
 • V/S ย่อมาจาก Vital sign สัญญาณชีพ
 • I/O ย่อมาจาก Intake/Outtake ปริมาณน้ำเข้าออกในแต่ละวัน
 • N/S ย่อมาจาก Neurosign สัญญาณชีพทางระบบประสาท
 • GCS ย่อมาจาก Glas glow coma score คะแนนการประเมินการตอบสนองทางระบบประสาท
 • AWS ย่อมาจาก Alcohol Withdrawal score การประเมินกลุ่มอาการจากการถอนแอลกอฮอล์

คำย่อที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ใช้กันทั่วๆไป

 • Fx ย่อมาจาก Fracture กระดูกหัก
 • DHF ย่อมาจาก Dangue Hemorrahic Fever ไข้เลือดออกจากเชื้อ dangue (เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง)
 • DF ย่อมาจาก Dangue Fever ไข้เลือดออกระยะแรก
 • URI ย่อมาจาก Upper Respiratory Infection การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
 • COPD ย่อมาจาก Chronic Obstructive Pulmonar Disease โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
 • AE ย่อมาจาก Acute exaerbation การกำเริบฉับพลัน
 • DM ย่อมาจาก Diabetes Mellitus โรคเบาหวาน
 • HT ย่อมาจาก Hypertension โรคความดันโลหิตสูง
 • DLD ย่อมาจาก Dyslipidemia โรคไขมันในเลือดสูง
 • CVA ย่อมาจาก Cerebro Vascular Accident โรคทางหลอดเลือดสมอง
 • SDH ย่อมาจาก Subdural hematoma เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา
 • EDH ย่อมาจาก Epidural hematoma เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
 • SAH ย่อมาจาก Subarachnoid hemorrhage ลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะราชนอยด์
 • ICH ย่อมาจาก Intra cerebral hemorrhage เลือดออกในสมอง
 • UTI ย่อมาจาก Urinary Tract Infection การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • ARF ย่อมาจาก Acute Renal Failure ไตวายฉับพลัน
 • CRF ย่อมาจาก Chronic Renal Failure ไตวายเรื้อรัง
 • ESRD ย่อมาจาก End Stage Renal Disease โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 • ATN ย่อมาจาก Acute Tubular Necrosis โรคไตวายฉับพลัน
 • CAPD ย่อมาจาก Contineous Ambulatory Peritoneal Dialysis การล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องด้วยตนเอง
 • AF ย่อมาจาก Atrial Fibrillation หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน
 • VF ย่อมาจาก Ventricular Fibillation หัวใจเต้นสั่นพลิ้ว
 • VT ย่อมาจาก Ventricular Tachycardia หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนล่าง
 • SVT ย่อมาจาก Supra Ventricular Tachycardia หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน
 • AMI ย่อมาจาก Acute Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน
 • STEMI ย่อมาจาก ST Elevated Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน
 • NSTEMI ย่อมาจาก Non-ST Elevated Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน
 • PVC ย่อมาจาก Premature Ventriular Contracture หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ
 • CHF ย่อมาจาก Congestive Heart Failure หัวใจวาย
 • NF ย่อมาจาก Necrotizing Fasciitis แผลติดเชื้อเนื้อตายลุกลามถึงชั้นพังผืด
 • LBP ย่อมาจาก Low Back Pain ปวดหลัง
 • MFPS ย่อมาจาก Myofascial Pain Syndrome ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • CTS ย่อมาจาก Carpal Tunnel Syndrome โรคเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดรัด
 • HNP ย่อมาจาก Herniated Nucleus Pulposus หมอนรองกระดูกเคลื่อน
 • BPH ย่อมาจาก Benign Prosthetic Hypertrophy ต่อมลูกหมากโต
 • STD ย่อมาจาก Sexual transmitted disease โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • AGE ย่อมาจาก Acute Gastroenteritis ลำไส้อักเสบฉับพลัน
 • CA ย่อมาจาก Cancer โรคมะเร็ง
 • DC ย่อมาจาก Dental Caries โรคฟันผุ
 • CDA ย่อมาจาก Chronic Dento Alveolar abscess เป็นฝีที่เหงือกเรื้อรัง (โรครำมะนาด)

คำย่อที่ใช้ในการรักษาโรคที่ใช้กันทั่วไป

 • I&D ย่อมาจาก Incision and Drainage การผ่าเข้าไปและกรีดเอาหนองหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากแผล
 • Explore lap. ย่อมาจาก Exploratory Laparotomy การผ่าเข้าไปในช่องท้องเพื่อผ่าตัดอวัยวะภายในช่องท้อง
 • TAH ย่อมาจาก Total Abdominal Hysterectomy การผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมด
 • TR ย่อมาจาก Tubal Resection การทำหมัน
 • C/S ย่อมาจาก Cesarian section การผ่าคลอด
 • Bx ย่อมาจาก Biopsy การตรวจชิ้นเนื้อ
 • IVA ย่อมาจาก Intravenous anesthesia การวางยาสลบทางหลอดเลือด
 • SB ย่อมาจาก Spinal Block การฉีดยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง
 • FNA ย่อมาจาก Fine Needle Aspiration การใช้เข็มเจาะดูดตัวอย่างชิ้นเนื้อ
 • SO ย่อมาจาก Salphingo-oophorectomy การผ่าตัดรังไข่และปีกมดลูก
 • RM ย่อมาจาก Repeat Medication การให้ยาที่รักษาเหมือนเดิมกับครั้งที่แล้ว ๆ มา
 • CPR ย่อมาจาก Cardiopulmonary resuscitation การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (การปั๊มหัวใจ)
 • RR ย่อมาจาก Retain Root การรักษารากฟัน
 • NG Tubeย่อมาจาก Nasogastric Tube การใส่สายยางทางจมูกถึงกระเพาะ
 • ET Tube ย่อมาจาก Endotracheal Tube การใส่ท่อช่วยหายใจทางหลอดลม